DETERGENT PER JARDINERIA I HORTICULTURA

APTE PER AGRICULTURA ECOLÒGICA

IMMILLORABLE INFILTRANT PER LA GESPA

Provoca l'asfíxia  d'insectes per efecte bombolla.

Redueix el consum d'aigua.

NO PRESENTA FITOTOXICITATPROTECTOR ANTIMICROBIÀ    

 

         Millora l'aplicació    

      Apte per agricultura ecològica 

      dels fitosanitaris        

Ajuda a mantenir nets utensilis i maquinària

COM UTLITITZAR

COM A DETERGENTE

COM ADDITIU

Polveritzar les plantes que constitueixen el cultiu amb una solució del 0,1% al 0,2% d'essencial, assegurant-se que la planta o arbre queden ben molls tant per la part frontal com posterior de les fulles.

La finalitat és NETEJAR.

La formulació de l'essencial ha estat dissenyada per poder ser utilitzat com additiu a altres caldos sense que s'alterin químicament els seus principis actius, incorporant a les mateixes les seves propietats detergents, mullants, infiltrants, quelatants, desinfectants i viricides inherents a la seva composició.

En aquest cas s'afegeix al caldo un 0,05% - 0,1% d'essencial 

S'aconsella incorporar l'essencial com a últim component del caldo, després de l'aigua, per evitar la formació d'escuma, ja que la velocicat de difusió de l'essencial

en un medi aquós és elevada.

NOTA

Netejar és el primer pas i sovint l'únic per un bon control sanitari.

PLANTES

FLORS

HORTALIZES

FRUITA

ARBRES

UTENSILIS

GESPA

Es recomana

NETEJAR     CADA 10 DIES

 Netejant reduirà les poblacions dels  

 individus que constitueixen les plagues  

APLICAR COM A DETERGENT O COM ADDITIU

Producte desenvolupat per             per a cobrir la demanda del sector HORTÍCOLA i JARDINERIA, apte per utilitzar-lo com a detergent i com additiu als tractaments fitosanitaris i nutricionals de qualsevol tipus de cultiu tradicional i ecològic.